Metatron Capital a ich nový fond Metatron Long-Term Equity Ako-investovat.sk .


Metatron Capital je butikový investičný správca založený na Malte, ktorého hlavným poslaním je správa investičných fondov pre kvalifikovaných investorov.

 

Od 1.9.2014 spoločnosť založila nový investičný fond s názvom Metatron Long-Term Equity fund (MLTE), čím rozšírila svoje portfólio spravovaných fondov.

Správcom tohto fondu je spoluzakladateľ spoločnosti Metatron Capital a bývalý člen predstavenstva skupiny J&T s dlhoročnými skúsenosťami na kapitálových trhoch – Juraj Podracký.

 

  Ako už z názvu tohto fondu vyplýva ide o long-only fond. To znamená, že fond je založený na koncepte dlhodobého horizontu a držania dlhých pozícií . Nákup teda prebieha za účelom očakávania nárastu ceny cenných papierov a fond participuje na rastovom trhu.

 

  Metatron totiž predpokladá, že ak investujete do firiem, ktoré desiatky rokov za sebou vykazujú zisk a platia dividendu, tak z dlhodobého hľadiska je racionálne očakávať, že pokiaľ nedôjde k ojedinelým situáciám ako je zásah štátnej regulácie, vojny, prípadne iné nečakané zvraty  v oblasti pôsobenia subjektu,  bude firma aj naďalej vykazovať pozitívne hospodárske výsledky, čo sa v konečnom dôsledku pozitívne prejaví aj na stave fondu.

 

  Nový fond Metatronu – MLTE je fondom založeným na metóde hodnotového investovania, známeho tiež ako value investing. Ide hlavne o vyhľadávanie akcií, ktoré sa v aktuálnom čase obchodujú za menej, ako je manažérom portfólia odhadovaná vnútorná cena. Úlohou manažéra teda je intenzívne sledovanie vývoja trhu a na základe toho, takého akcie aktívne vyhľadávať a v konečnom dôsledku pri následnom raste akcií profitovať z ich prvotného podhodnotenia. Value investing a s ním spojené podhodnotené akcie fungujú na princípe predpokladu, že trhová cena akcií porastie v okamihu, keď ostatní investori objavia skutočnú hodnotu spoločnosti.

 

  Z long zamerania Metatron Long-Term Equity fondu (MLTE) je zrejmý dlhodobý investičný horizont pre aktíva v tomto fonde. Na základe tohto faktu je nutné si uvedomiť a odlíšiť, ktoré informácie skutočne zásadne ovplyvnia vývoj trhov v rámci dlhodobého horizontu tak zásadne, že by to malo v budúcnosti vplyv aj na celkový profit fondu.  Denne sa totiž dostávajú do obehu informácie, ktoré spôsobujú pohyby – nárast a pokles trhov. Fluktuácia a okamžitá reakcia trhov na takéto informácie je ale normálna a trhom prirodzená, preto treba cielene a objektívne hodnotiť a odlišovať informácie, ktoré sú pre dlhodobý rozvoj trhu zásadné a ktoré spôsobujú iba momentálnu (krátkodobú) zmenu vývoja. Takýto odhad nie je vždy ale jednoduchý ani v prípade skúsených investičných správcov. Preto je nutné nastaviť určitý koncept riadenia rizika, ktorý stanoví prijateľnú hranicu rizika.

 

  Metatron využíva v prípade svojho nového fondu (MLTE) proprietárny koncept tzv. permanentnej straty. Tento koncept je založený na meraní rizikovosti investícií práve prostredníctvom prípadnej permanentnej a teda trvalej straty kapitálu v prípade nesprávneho vyhodnotenia budúceho vývoja ceny akcií alebo v prípade nečakaného zvratu vo vývoji. Tomu sa nie vždy dá vyhnúť a nie vždy sa musí v takomto prípade jednať zásadne o chybu manažéra investície, pretože nie všetky aspekty je možné brať pri analýze do úvahy, nehovoriac o nečakaných zvratoch, ktoré nie je možné predpovedať. Koncept je teda založený na otázke, koľko môže fond (investor) stratiť, v prípade, ak dôjde k poklesu hodnoty aktív v portfóliu.

 

  Veľkou výhodou tohto konceptu je, že informácie predkladané investorom sa zásadne odlišujú od ostatných fondov. Kým u bežných konceptov je investor pravidelne oboznamovaný so stavom svojej investície a s momentálnym stavom fondu ako celku prostredníctvom zisku, v prípade Metatron Long-Term Equity sú investori na pravidelnej báze informovaný o otvorených stratách vo fonde. Podľa vlastných slov totiž Metatron zisky považuje za samozrejmosť.

 

  Keďže aj v prípade MLTE ide o hedge fond môže aj tento fond podľa uváženia investičného manažéra obchodovať so zaisťovacími derivátmi, pričom cieľom je maximalizácia zisku pre svojich investorov s minimálnou alebo prijateľnou hranicou rizika. Fond môže na základe vlastného uváženia poisťovať (hedgovať) časť alebo aj celé portfólia voči očakávanému negatívnemu vývoju.

 

  Rizikovosť fondu teda nesúvisí iba s vývojom trhu a s úspešným konceptom riadenia tohto rizika, ale taktiež je nutné riziko diverzifikovať, čo následne súvisí so samotnou koncepciou portfólia fondu.

 

Podľa vlastných slov správcov fondu MLTE je fond spravovaný nasledovne :

 

Investície do obchodov sú rozdelené do dvoch skupín :

 

  •          Väčšinová časť portfólia (minimálne 80%) je tvorené obchodmi označenými ako reaktívne. Ide o obchody uzatvorené na základe analýzy historického vývoja a minulých pohybov vo vývoji konkrétneho obchodu, ktorý je bodom záujmu.
  •          Zvyšnú časť portfólia (20%) tvoria takzvané aktívne investície, u ktorých nedochádza k analýze historických údajov. Pretože vychádza z predpokladu, že historický vývoj nereflektuje zmenu, ktorá sa očakáva. Limit podielu na portfóliu je nastavený nízko hlavne z dôvodu rizikovosti týchto investícií. Na rozdiel od reaktívnych sú totiž aktívne investície  založené na väčšej miere predpovedania budúcnosti.

 

  Metatron Capital je investičná spoločnosť, založená manažérmi s dlhoročnými skúsenosťami, čo ju predurčuje vytvárať pomerne zaujímavú možnosť investovania. Samotný MLTE potom ponúka koncept, ktorý u nás nie je bežne využívaný, ale napriek tomu vzbudzuje záujem transparentnosťou poskytovaných informácií a mierou rozloženia rizika v portfóliu.

 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


Okomentuj článok

Súvisiace články

Hedge fondy - darí sa im dosahovať atraktívne výnosy pri nižšom riziku?

wednesday
28.05.2014
Hedge fondy | admin

České a slovenské hedge fondy

tuesday
02.04.2013
Hedge fondy | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)