Ziskovosť a rentabilita slovenských internetových firiem Ako-investovat.sk .


V nasledujúcom článku budeme hodnotiť hospodárenie desiatich spoločností, ktorý svoj biznis realizujú "na internete", a preto ich budeme označovať ako internetové firmy. Ide o tieto spoločnosti:

  • Creative Web, s.r.o. - do portfólia spoločnosti patria projekty ako ZlavaDna.sk, Boomer.sk, Kam.sk, Bookio.sk, Nakupovat.sk a iné. Do augusta 2014 ešte aj portál Obedovat.sk
  • Topreality.sk s.r.o. - prevádzkovateľ portálu Topreality.sk
  • Websupport, s.r.o. - poskytovateľ webhostingu, registrácia domén
  • Autobazar.eu s.r.o. - prevádzkovateľ portálu Autobazar.eu
  • Modrý koník s.r.o. - prevádzkovateľ portálu Modrykonik.sk
  • Martinus.sk, s.r.o. - prevádzkovateľ najväčšieho internetového kníhkupectva na Slovensku
  • Azet.sk, a.s. - prevádzkovateľ portálu Azet.sk, ktorý zastrešuje ďalšie portály ako Aktuality.sk, či Bazar.sk, atď..
  • Zoznam, s.r.o. - prevádzkovateľ portálov ako Zoznam.sk, Topky.sk, Kariera.sk, oPeniazoch.sk, atď..
  • Profesia, spol. s.r.o. - prevádzkovateľ najväčšieho internetového pracovného portálu Profesia.sk
  • Centrum Holdings, a.s. -  do portfólia spoločnosti patria značky ako Centrum.sk, Atlas.sk, Mapy.sk, Aktuálne.sk, Cestovné poriadky, atď..

Internetové firmy sa vyznačujú prevažne vysokými nárastmi v tržbách, relatívne vysokými maržami, či vysokými návratnosťami vlastného kapitálu. Tak napríklad Topreality.sk vykazujú za posledné štyri roky priemerný medziročný rast tržieb vo výške 158 %, Websupport 52%, Modrý koník 33 %, Autobazar.eu 43 %. Avšak na druhej strane, taký Centrum Holdings vykázal v roku 2013 medziročný prepad tržieb vo výške až -29%, čo značne negatívne ovplyvnilo jeho priemer.

 

Pozn.: v prípade Centrum Holdings ide o priemerný medziročný rast tržieb za posledné 3 roky. Staršie dáta neboli dostupné. 

 

Spoločnosť Creative Web síce vykazuje priemerný rast tržieb za posledné štyri roky vo výške 909 %, avšak tento priemer je značne skreslený výsledkami v rokoch 2010 a 2011, keďže v tom čase spoločnosť svoj biznis naplno rozbiehala.

 

Keď sa však pozrieme na priemerný rast tržieb na posledné dva roky (nasledujúci graf), môžeme vidieť, že tržby niektorých spoločností aj v súčasnosti vykazujú silný medziročný rast tržieb (ako napr. Topreality.sk, Modrý koník, Martinus, Autobazar.eu, Azet.sk) a že tržby spoločnosti Creative Web rástli za posledné dva roky v priemere o 34 %, čo je „uveriteľnejšie“ ako 909 % za posledné štyri roky.

 

 

Tentokrát sa opäť pozrieme na firmy, ktoré sú jednotkou vo svojej oblasti. Určite každý z vás navštívil web stránku aspoň jednej z nasledujúcich spoločností. Z nášho rebríčka najvyššie tržby v roku 2013 vykázala spoločnosť Azet.sk, a.s.. Jej tržby boli vo výške až 11 352 tis. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %.

 

Prevádzkovateľ najväčšieho internetového kníhkupectva na Slovensku, Martinus.sk, vykázal za rok 2013 tržby vo výške 9 261 tis. EUR, čo predstavuje medziročný nárast až o 27%.

 

Tržby zvyšných spoločností znázorňuje nasledujúci graf, ktorý zobrazuje nielen tržby za rok 2013, ale aj tržby predchádzajúceho účtovného obdobia. Z grafu je možné vidieť, že za rok 2013 vykázali medziročný pokles v tržbách len dve spoločnosti, a to Profesia a Centrum Holdings. Profesia mala tržby za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 nižšie len o -1 %, ale Centrum Holdings až o -29 %.

 

 

Veľmi dobrým ukazovateľom efektívnosti, resp. výhodnosti podnikania je hrubá marža, ktorá dáva do pomeru pridanú hodnotu a dosiahnuté tržby. Ako je možné z grafu vidieť, najvyššiu priemernú hrubú maržu počítanú za posledných 5 rokov vykazuje Profesia spol. s.r.o., a to až 72%. Tak isto aj spoločnosti ako Azet, Zoznam, Centrum Holdings, Websupport, či Autobazar operujú s relatívne vysokou priemernou hrubou maržou, no v rebríčku sa nájdu aj také spoločností, ktoré vykazujú zápornú priemernú hrubú maržu. Záporná hrubá marža vypovedá o stave, kedy je výrobná spotreba (resp. náklady na obstaranie tovaru) vyššia ako dosiahnuté tržby. Avšak v tomto prípade hovoríme o priemernej hrubej marže za posledných 5 rokov. Ak sa pozrieme na výsledky hospodárenia jednotlivých spoločností v rokoch 2012 a 2013 tak zistíme, že všetky tieto spoločnosti mali v rokoch 2012 aj 2013 hrubú maržu kladnú.

 

Pozn.: v prípade Centrum Holdings ide o priemernú hrubú maržu za posledné 4 roky. Staršie dáta neboli dostupné.

 

Ak chceme hodnotiť ziskovosť spoločnosti, je dobré pozrieť sa na tzv. ziskovú maržu, ktorá predstavuje tú časť tržieb, ktorá podnikateľovi zostane vo forme čistého zisku. Teda čím vyššia zisková marža, tým lepšie. Záporná hodnota ziskovej marže vypovedá o stratovom hospodárení.

 

Najvyššiu priemernú ziskovú maržu vykazuje Profesia spol. s.r.o., a to až 32 %. To znamená, že v priemere až tretina dosiahnutých tržieb zostala Profesii vo forme čistého zisku. Zápornú priemernú ziskovú maržu vykazujú spoločnosti ako Topreality.sk, s.r.o., Centrum Holdings, a.s. a Modrý koník s.r.o. (predtým Asmira s.r.o.). V prípade spoločnosti Modrý koník však treba zdôrazniť, že spoločnosť za posledných 6 rokov (najstaršie dostupné dáta) nevykázala ešte ani raz kladný výsledok hospodárenia. Niet sa potom čomu diviť, prečo je aj jej vlastné imanie záporné už 6 rokov vkuse.

 

Pozn.: v prípade Centrum Holdings ide o priemernú ziskovú maržu za posledné 4 roky. Staršie dáta neboli dostupné.

 

Priemernú ziskovú maržu možno konfrontovať s tzv. EBITDA maržou, pri výpočte ktorej dochádza k eliminácií úrokových nákladov, odpisov a zaplatenej dane, čo znamená, že čím väčší je rozdiel medzi ziskovou maržou a EBITDA maržou, tým významnejšiu časť celkových nákladov v danej spoločnosti tvoria buď nákladové úroky, alebo účtované odpisy (keďže daň z príjmu je pre všetky subjekty rovnaká).

 

Pozn.: v prípade Centrum Holdings ide o priemernú EBITDA maržu za posledné 4 roky. Staršie dáta neboli dostupné.

 

Internetové firmy možno označiť ako firmy s nízkou kapitálovou náročnosťou. Tržby takýchto spoločností sú častokrát vyššie ako vlastný kapitál, dokonca vyššie aj ako ich celkové aktíva. Ukazovateľ obrat aktív vypovedá o tom, koľkokrát sú tržby vyššie ako majetok/aktíva spoločnosti. Čím vyššia hodnota, tým lepšie. Hodnota vyššia ako 1 sa všeobecne považuje za priaznivú/optimálnu, ale nie vo všetkých odvetviach je možné ju dosiahnuť.

 

Za posledné štyri roky dosiahla najvyšší obrat aktív spoločnosť Martinus.sk, s.r.o., a to až 9,1. To znamená, že v tržby spoločnosti Martinus boli v priemere 9,1-krát vyššie ako jej aktíva. Najnižší priemerný obrat aktív prislúcha spoločnosti Creative Web, ktorej tržby v priemere predstavovali 0,8-násobok hodnoty aktív.

 

Pozn.: v prípade Centrum Holdings ide o priemerný obrat aktív za posledné 3 roky. Staršie dáta neboli dostupné.

 

Priemerná návratnosť vlastného kapitálu počítaná za posledných 5 rokov je v spoločnostiach Autobazar.eu, Profesia, Azet.sk a Martinus.sk na úrovni viac ako 70 %, čo je veľmi dobrý výsledok. Dve spoločnosti vykazujú zápornú priemernú návratnosť aktív a spoločnosť Modrý koník v rebríčku ani nie je zahrnutá, pretože jej ROE bolo v každom roku skreslené, a to z toho dôvodu, že zároveň dávalo do pomeru stratu a záporné VI, čím bol výsledok síce kladný, ale absurdný.

 

Pozn.: v prípade spoločnosti Topreality.sk je priemerné ROE počítané iba z rokov 2010, 2012 a 2013, pretože v zvyšných rokoch dávalo ROE do pomeru stratu a záporné VI. V prípade Centrum Holdings je priemerné ROE počítané iba z rokov 2011 a 2012 z rovnakého dôvodu ako v prípade Topreality.sk. 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (8)

Súvisiace články

Hazard - najrentabilnejšie odvetvie na Slovensku

wednesday
08.07.2015
Podnikanie | jacoobstraka

Piano Media zvýšila tržby takmer trojnásobne na 1,14 milióna eur

thursday
11.06.2015
Podnikanie | admin

Aké dane platia najväčšie slovenské firmy?

saturday
07.02.2015
Podnikanie | martin.gulka

Agentúry sprostredkujúce zamestnania - ziskovosť a marže

tuesday
16.12.2014
Podnikanie | martin.gulka

ESET - alebo keď americký sen začne na Slovensku

sunday
07.12.2014
Podnikanie | miroslav.kocibal

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)