Ako-investovať - fórum - Registrácia

1. Registráciou a vstupom na “Ako-investovať - fórum” dostupné na webovej adrese “https://ako-investovat.sk/diskusia” (ďalej len “diskusné fórum”), súhlasíte s právnym vymedzením nasledujúcich podmienok používania tohto diskusného fóra. Ak nesúhlasíte s právnym vymedzením všetkých nasledujúcich podmienok používania, potom sa prosím neregistrujte a nevstupujte alebo nepoužívajte toto diskusné fórum.

2. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť akékoľvek podmienky používania tohto diskusného fóra, pričom urobíme všetko preto, aby sme Vás o týchto zmenách informovali. Bude však vhodné, ak tieto podmienky budete sami pravidelne kontrolovať počas používania diskusného fóra a to z dôvodu, že musíte súhlasiť s každou zmenou týchto podmienok používania, ktoré budú aktualizované alebo upravené.

3. Ďalej súhlasíte s tým, že na diskusnom fóre nebudete vytvárať a/alebo podnecovať konflikty, nebudete odosielať provokačné, útočné, urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované príspevky, používať prihlasovacie meno obsahujúce vulgarizmus alebo posielať a uverejňovať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy, či v ktorej sa nachádza toto diskusné fórum, alebo medzinárodné právo.

4. Ďalej beriete na vedomie, že toto diskusné fórum je určené predovšetkým na diskusiu k téme financií, ekonomiky, obchodovania a investovania na svetových finančných trhoch.

5. Tiež beriete na vedomie, že toto diskusné fórum nie je inzertný portál, a preto sa akákoľvek forma propagácie a reklamy bez predošlého súhlasu prevádzkovateľa webu/adminov vyslovene zakazuje. Pokiaľ máte záujem o reklamu či zviditeľnenie sa na diskusnom fóre, prosím najskôr nás kontaktujte.

6.Taktiež súhlasíte s tým, že administrátori a moderátori tohto diskusného fóra majú právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorýkoľvek príspevok alebo tému, ktoré by porušovali tieto podmienky používania a rovnako majú právo udeliť dočasný zákaz prispievania alebo okamžite a natrvalo vylúčiť používateľa, ktorý by tieto podmienky používania porušoval. IP adresa všetkých Vašich príspevkov je zaznamenávaná na pomoc vo vymožiteľnosti týchto podmienok.

Posledná aktualizácia týchto podmienok používania: 10.07.2023

Dôležité upozornenie!

Ako-investovať s.r.o. ako prevádzkovateľ tohto diskusného fóra, nezodpovedá za kroky jeho používateľov, čitateľov a/alebo inej osoby, ktorá svoje investičné a/alebo obchodné rozhodnutie zrealizuje na základe názorov, príspevkov a informácií nachádzajúcich sa na tomto diskusnom fóre. Príspevky jeho používateľov (diskutujúcich) predstavujú len ich vlastný názor a nie názor prevádzkovateľa tohto diskusného fóra.

Obchodovanie a investovanie do nástrojov finančného trhu so sebou prináša vysokú mieru rizika straty finančných prostriedkov a rozhodnutie investovať alebo obchodovať je osobnou zodpovednosťou každého jednotlivca. Používateľ tohto diskusného fóra, jeho čitateľ a/alebo iná osoba berie na vedomie a zaväzuje sa prevziať na seba celú zodpovednosť z krokov, ktoré uskutoční pri obchodovaní a/alebo investovaní. Berie na seba zodpovednosť a akceptuje, že všetky rozhodnutia súvisiace s obchodovaním a investovaním sú jeho vlastné.

Pre aktívne obchodovanie alebo investovanie je absolútne nevyhnutná znalosť fungovania finančných trhov. Veľké, rýchle a jednoduché zisky nie sú typické pre žiadny spôsob obchodovania alebo investovania. Používateľ tohto diskusného fóra, jeho čitateľ a/alebo iná osoba si musí uvedomiť, že akékoľvek inzeráty alebo propagačné texty len upozorňujú na možnosť veľkého zisku pri obchodovaní alebo investovaní.