České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis Bory

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
7.50 98-102 % 04/20/2013 97.7% 2.3% -6,123,016 2,814,770 122,703,620

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis Bory   Účtovná závierka Bory 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 04/20/2010
Dátum splatnosti 04/20/2013
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: 20. 4. 2010 – 20. 10. 2010
Emisný kurz 98-102 %
Ex-kupón 10. pracovný deň pred termínom výplaty výnosu, resp. pred termínom predčasnej splatnosti
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN SK4120007170
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 750,000
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 20,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1,000.00
Min. investícia v EUR 50,000
Počet CP v emisii (ks) 20,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 1,500,000
Stav CP A - Aktívny
Trh Ani trh kótovaných cenných papierov, ani žiadny iný trh burzy cenných papierov, výplata bezhotovostne v Privatbanke
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 7.50
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 7.50

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Bory, a. s.
IČO 36,740,896
Ulica Einsteinova 25
PSČ 851 01
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 2007

Dokumenty k emitentovi: Účtovná závierka BORY 


2011 2008
Celkové aktíva 122,703,620 99,535,285
Cudzie zdroje 119,888,850 90,607,747
Dlh/prevádzkový zisk 23,43
Doba splatnosti záväzkov 845
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011 12/31/2008
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 2.4 2.35
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery 3,485,361
Krátkodobé záväzky 95,321,560 306,347
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3,141,507 293,733
Mena účtovnej závierky EUR EUR
Náklady na materiál, tovar, služby -253,693 -125,207
Obežné aktíva 8,362,658 248,091
Odpisy -175,161 -3,104,229
Poznámky dvakrát v histórii zmena názvu spoločnosti dvakrát v histórii zmena názvu spoločsnosti
Prevádzkové výnosy 2,128,079
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) -5.0% -12.34%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) -217.5% -137.57%
Ročný čistý zisk -6,123,016 -12,281,252
Stav finančných účtov 6,920,973 114,287
Súvahový Cash Flow -9,177,023
Tržby za tovar, aktivácia 50,953
Vlastné imanie 2,814,770 8,927,538
Vlastné imanie / Celkové aktíva 2.3% 8.97%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 853,591 -3,303,857
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov -1,624,810
Základné imanie 8,497,596 8,497,596
Záväzky / Celkové aktíva 97.7% 91.03%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 20,000,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -6,738,544 -5,665,804
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 47946.21%
Úrokové výnosy 796 11,817
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -6,737,748 -5,653,987

« Späť na prehľad dlhopisov