České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopisy ARCA CAPITAL SLOVAKIA 1

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopisy ARCA CAPITAL SLOVAKIA 1   Výročná správa ARCA 2011   

Všetky informácie o dlhopise:


Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Arca Capital Slovakia, a.s.
IČO 35,868,856
Ulica Plynárenská 7/A
PSČ 821 09
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 2003

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Arca 


2011 2010
Celkové aktíva 71,308,000 71,308,000
Cudzie zdroje 59,905,000 59,905,000
Dlh/prevádzkový zisk 405
Doba splatnosti záväzkov 8886
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011 12/31/2011
Finančný CF 26,240,000 26,240,000
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 15.1 16.68
Investičný CF -30,488,000 -30,488,000
Krátkodobé bankové úvery 1,195,000
Krátkodobé záväzky 11,567,000 11,567,000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5,816,000 9,775,000
Mena účtovnej závierky EUR EUR
Náklady na materiál, tovar, služby -396,000 -396,000
Obežné aktíva 7,772,000 7,772,000
Odpisy -126,000 -126,000
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF 3,434,000 3,434,000
Rentabilita aktív (ROA) 2.9% 2.90%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 18.2% 18.15%
Ročný čistý zisk 2,070,000 2,070,000
Stav finančných účtov 352,000 352,000
Súvahový Cash Flow 2,196,000
Tržby za tovar, aktivácia 1,398,000 1,398,000
Vlastné imanie 11,403,000 11,403,000
Vlastné imanie / Celkové aktíva 16.0% 15.99%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -29,000
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 97,000
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 995,000 995,000
Záväzky / Celkové aktíva 84.0% 84.01%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 37,622,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 1,659,000
Úrokové náklady -2,980,000 -2,980,000
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 54% 53.78%
Úrokové výnosy 5,541,000 5,541,000
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy 2,561,000 2,561,000

« Späť na prehľad dlhopisov