České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis Across Finance 3

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
0.00 73.50% 04/15/2014 74.65% 25.35% 883,257 9,468,499 37,357,232

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis Across Finance 3   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 04/15/2011
Dátum splatnosti 04/15/2014
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 15.04.2011 do 15.04.2012.
Emisný kurz 73.50%
Ex-kupón predčasné splatenie sa nepripúšťa
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN SK4110001795
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 15,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1,000.00
Počet CP v emisii (ks) 15,000
Skratka DAF3
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejným predajom, na meno, výplata v Across Finance
Typ kupónu zero
Úroková sadzba (%p.a.) 0.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 0.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Across Finance, a.s.
IČO 35,887,753
Ulica Mlynské nivy 45
PSČ 821 09
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 2004

2007
Celkové aktíva 37,357,232
Cudzie zdroje 27,888,733
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2007
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 1.50
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery 3,953,263
Krátkodobé záväzky 10,005,676
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 210,649
Mena účtovnej závierky EUR
Náklady na materiál, tovar, služby -1,235,444
Obežné aktíva 8,233,950
Odpisy -188,840
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) 2.36%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 9.33%
Ročný čistý zisk 883,257
Stav finančných účtov 235,278
Súvahový Cash Flow 1,072,097
Tržby za tovar, aktivácia 696,077
Vlastné imanie 9,468,499
Vlastné imanie / Celkové aktíva 25.35%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1,329,516
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 10,025,106
Záväzky / Celkové aktíva 74.65%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -993,062
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 641.31%
Úrokové výnosy 154,850
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -838,212

« Späť na prehľad dlhopisov