České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

JTFG II 6,40/15

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6.40 100.00% 02/06/2015 86.8% 13.2% 40,087,000 662,818,000 5,029,897,000

Dokumenty k dlhopisu: JTFG II 6,40/15   Účtovná závierka JTFG 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 02/06/2012
Dátum splatnosti 02/06/2015
Dátum zač. obchodovania 03/12/2012
Emisný kurz 100.00%
Ex-kupón 31
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN SK4120008335
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 3,200,000
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 100,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 100,000.00
Počet CP v emisii (ks) 1,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 6,400,000
Skratka 2JTG001E
Stav CP A - Aktívny
Trh V - Regulovaný voľný trh
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 6.40
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 6.40

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent J&T Global Finance II., B.V.
IČO 53,835,697
Ulica Weteringschans 26
PSČ 1017 SG
Mesto Amsterdam,Hol.kráľ.
Rok vzniku subjektu 2011

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa JTFG 


2011 2010
Celkové aktíva 5,029,897,000 3,798,561,000
Cudzie zdroje 4,367,079,000 3,047,942,000
Dlh/prevádzkový zisk 82
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/21/2011 12/31/2010
Finančný CF 405-909,000 586,287,000
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 3.2 3.17
Investičný CF -809,959,000 352,013,000
Krátkodobé bankové úvery 166,245,000
Krátkodobé záväzky 2,674,311,000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 67,039,000 172,074,000
Mena účtovnej závierky EUR EUR
Náklady na materiál, tovar, služby
Obežné aktíva 2,322,378,000
Odpisy -5,062,000 -6,907,000
Poznámky Závierka ručiteľa JTFG Závierka ručiteľa JTFG. Nie je dostupná od J&T Global Finance II.
Prevádzkové výnosy 311,614,000 136,653,000
Prevádzkový CF 613,892,000 -247,583,000
Rentabilita aktív (ROA) 0.8% 2.25%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 6.0% 11.41%
Ročný čistý zisk 40,087,000 85,652,000
Stav finančných účtov 405,909,000 686,287,000
Súvahový Cash Flow 92,559,000
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 662,818,000 750,619,000
Vlastné imanie / Celkové aktíva 13.2% 19.76%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 48,489,000
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov -273,007,000 -136,915,000
Základné imanie 31,540,000 31,540,000
Záväzky / Celkové aktíva 86.8% 80.24%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 3,993,148,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -137,670,000 -107,103,000
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 58% 60.20%
Úrokové výnosy 236,817,000 177,906,000
Čisté prijaté poplatky a provízie 19,716,000 12,482,000
Čisté úrokové výnosy 99,147,000 70,803,000

« Späť na prehľad dlhopisov