České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

APS II.

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
7.50 90-100% 6.5.2011 (30%)6.5.2012 (30%)6.5.2013 (40%) 39.97% 60.03% 4,969 60,283 100,422

Dokumenty k dlhopisu: APS II.   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 05/06/2010
Dátum splatnosti 6.5.2011 (30%)6.5.2012 (30%)6.5.2013 (40%)
Dátum zač. obchodovania 05/06/2010
Emisný kurz 90-100%
Ex-kupón k 30. kalendárnemu dňu predchádzajúcemu príslušnému Dňu výplaty výnosu
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN SK4110001670
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 75,000
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 1,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 10,000.00
Počet CP v emisii (ks) 100
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 75,000
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejným predajom, na meno, výplata v Slavia Capital
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 7.50
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 7.50

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent APS Holding SE
IČO 28,467,329
Ulica Celetná 988/38
PSČ 11000
Mesto Praha 1
Rok vzniku subjektu 2008

2010
Celkové aktíva 100,422
Cudzie zdroje 40,139
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2010
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový) 2.2
Hodnota emisie / Základné imanie 8.33
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery 8,745
Krátkodobé záväzky 22,063
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2,904
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -9,735
Obežné aktíva 24,758
Odpisy -390
Poznámky slovenská spoločnosť po nepriaznivých číslach prevzaná českou spol.
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) 4.95%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 8.24%
Ročný čistý zisk 4,969
Stav finančných účtov 591
Súvahový Cash Flow 5,359
Tržby za tovar, aktivácia 17,362
Vlastné imanie 60,283
Vlastné imanie / Celkové aktíva 60.03%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -467
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 3,000
Záväzky / Celkové aktíva 39.97%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -2,439
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 169.85%
Úrokové výnosy 1,436
Čisté prijaté poplatky a provízie -
Čisté úrokové výnosy -1,003

« Späť na prehľad dlhopisov