České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dluhopis APTPOWER 01 CZK 2010 8Y

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
5.00 92-110% 10/11/2018 0 1,979 1,979

Dokumenty k dlhopisu: Dluhopis APTPOWER 01 CZK 2010 8Y   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 10/11/2010
Dátum splatnosti 10/11/2018
Dátum zač. obchodovania Predpokladná lehota vydávania dlhopisov od 11. 10. 2010 do 31. 1. 2011
Emisný kurz 92-110%
Ex-kupón 28. kalendárny deň pred dátumom výplaty kupónu
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN SK4120007493
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 18,600,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 372,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 50,000.00
Počet CP v emisii (ks) 7,440
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 18,600,000
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejná ponuka max. 100 osôb, do jedného roka regulovaný trh BCPB
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 5.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 5.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent APTPOWER, a.s.
IČO 27,827,127
Ulica Havířská 346/100
PSČ 400 10
Mesto Ústí nad Labem
Rok vzniku subjektu 2007

2009
Celkové aktíva 1,979
Cudzie zdroje 0
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2009
Finančný CF 0
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 186.00
Investičný CF 0
Krátkodobé bankové úvery 0
Krátkodobé záväzky 0
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby 0
Obežné aktíva 1,979
Odpisy 0
Poznámky
Prevádzkové výnosy 0
Prevádzkový CF 0
Rentabilita aktív (ROA)
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Ročný čistý zisk 0
Stav finančných účtov 1,979
Súvahový Cash Flow 0
Tržby za tovar, aktivácia 0
Vlastné imanie 1,979
Vlastné imanie / Celkové aktíva
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov 0
Základné imanie 2,000
Záväzky / Celkové aktíva
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady 0
Úrokové náklady / Úrokové výnosy
Úrokové výnosy 0
Čisté prijaté poplatky a provízie 0
Čisté úrokové výnosy 0

« Späť na prehľad dlhopisov