České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis AutoFinance 02 Fix 28/2/2013

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis AutoFinance 02 Fix 28/2/2013   

Všetky informácie o dlhopise:


Všetky informácie o emitentovi:

Emitent AutoFinance, a.s.
IČO 36,810,894
Ulica Pod lesom 22
PSČ 060 01
Mesto Kežmarok
Rok vzniku subjektu 2007

2008
Celkové aktíva 7,234,581
Cudzie zdroje 6,631,713
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2008
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 1.88
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery 6,136,460
Krátkodobé záväzky 423,920
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 266,912
Mena účtovnej závierky EUR
Náklady na materiál, tovar, služby -1,374,527
Obežné aktíva 6,954,358
Odpisy -41,293
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) -8.52%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) -102.24%
Ročný čistý zisk -616,345
Stav finančných účtov 313,948
Súvahový Cash Flow -575,052
Tržby za tovar, aktivácia 229,470
Vlastné imanie 602,868
Vlastné imanie / Celkové aktíva 80.33%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1,733,619
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 1,327,757
Záväzky / Celkové aktíva 91.67%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -260,605
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 19.43%
Úrokové výnosy 1,341,267
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy 1,080,662

« Späť na prehľad dlhopisov