České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis BORSAY VAR/17

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
12M PRIBOR + 5 % 100.00% 11/22/2017 106.97% -6.97% -127,985 -67,750 972,280

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis BORSAY VAR/17   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 11/22/2010
Dátum splatnosti 11/22/2017
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: 22. 11. 2010 – 31. 12. 2012
Emisný kurz 100.00%
Ex-kupón 23.11.
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN SK4120007618
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 40,620,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 600,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 10,000.00
Počet CP v emisii (ks) 60,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 40,620,000
Stav CP A - Aktívny
Trh Ani trh kótovaných cenných papierov, ani žiadny iný trh burzy cenných papierov
Typ kupónu variabilný
Úroková sadzba (%p.a.) 12M PRIBOR + 5 %
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 6.77

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent BORSAY a.s.
IČO 00 541 397
Ulica Husova 1444
PSČ 390 02
Mesto Tábor
Rok vzniku subjektu 1990

2010
Celkové aktíva 972,280
Cudzie zdroje 1,040,030
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov 260
Dátum účtovnej závierky 12/31/2010
Finančný CF 0
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 11.79
Investičný CF 0
Krátkodobé bankové úvery 152,755
Krátkodobé záväzky 19,625
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3,559
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -4,932
Obežné aktíva 628,506
Odpisy -160,319
Poznámky
Prevádzkové výnosy 0
Prevádzkový CF 0
Rentabilita aktív (ROA) -13.16%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 188.91%
Ročný čistý zisk -127,985
Stav finančných účtov 8,495
Súvahový Cash Flow 32,334
Tržby za tovar, aktivácia 139,070
Vlastné imanie -67,750
Vlastné imanie / Celkové aktíva -6.97%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -97,326
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov 0
Základné imanie 50,900
Záväzky / Celkové aktíva 106.97%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -31,354
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 1425.83%
Úrokové výnosy 2,199
Čisté prijaté poplatky a provízie 0
Čisté úrokové výnosy -29,155

« Späť na prehľad dlhopisov