České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dluhopis ČD Cargo, a.s., 3,80 %/2016

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
3.80 99.94% 12/21/2016 48.5% 51.5% -72,436 8,008,958 15,663,965

Dokumenty k dlhopisu: Dluhopis ČD Cargo, a.s., 3,80 %/2016   Výročná správa ČD Cargo 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 12/21/2011
Dátum splatnosti 12/21/2016
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: 21.12.2011 – 21.12.2013
Emisný kurz 99.94%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN CZ0003501793
Mena denominácie CZK
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejným predajom cez Raiffeisenbank
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 3.80
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 3.80

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent ČD Cargo, a.s.
IČO 28196678
Ulica Jankovcova 1569/2c,
PSČ 170 00
Mesto Praha 7 Holešovice
Rok vzniku subjektu 2007

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa ČD Cargo 


2011 2010
Celkové aktíva 15,663,965 15,652,478
Cudzie zdroje 7,594,274 7,685,722
Dlh/prevádzkový zisk 2
Doba splatnosti záväzkov 107
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011 10/31/2010
Finančný CF 224,811 668,017
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.1 0.00
Investičný CF -1,416,414 -1,960,334
Krátkodobé bankové úvery 2,225,374
Krátkodobé záväzky 3,370,314 3,495,496
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1,837,632 2,532,439
Mena účtovnej závierky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -8,281,310 -8,490,582
Obežné aktíva 2,359,933 2,271,806
Odpisy -1,218,100 -1,110,894
Poznámky
Prevádzkové výnosy 14,527,818
Prevádzkový CF 1,047,634 1,333,160
Rentabilita aktív (ROA) -0.5% -2.73%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) -0.9% -5.36%
Ročný čistý zisk -72,436 -427,113
Stav finančných účtov 92,525 236,494
Súvahový Cash Flow 683,781
Tržby za tovar, aktivácia 14,217,379
Vlastné imanie 8,008,958 7,966,756
Vlastné imanie / Celkové aktíva 51.5% 50.90%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -124,839
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 1,531,645
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov -12,712,829
Základné imanie 8,494,000 8,494,000
Záväzky / Celkové aktíva 48.5% 49.10%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 2,000,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 349,709
Úrokové náklady -57,787 -48,820
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 3094% 1517.56%
Úrokové výnosy 1,868 3,217
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -55,919 -45,603

« Späť na prehľad dlhopisov