České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dluhopis České dráhy 5/2012

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva

Dokumenty k dlhopisu: Dluhopis České dráhy 5/2012   Výročná správa České dráhy 2011   

Všetky informácie o dlhopise:


Všetky informácie o emitentovi:

Emitent České dráhy, a. s.
IČO 709 94 226
Ulica Nábřeží L. Svobody 1222
PSČ 110 15
Mesto Praha 1
Rok vzniku subjektu 2003

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa České dráhy 


2011 2010
Celkové aktíva 82,611,605 75,793,572
Cudzie zdroje 40,310,380 33,904,500
Dlh/prevádzkový zisk 4
Doba splatnosti záväzkov 168
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011 10/31/2010
Finančný CF 5,912,563 5,187,761
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.02 0.38
Investičný CF -7,547,128 -10,087,070
Krátkodobé bankové úvery 6,044,566
Krátkodobé záväzky 18,647,594 19,491,578
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7,606,527 8,133,517
Mena účtovnej závierky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -17,781,304 -17,470,473
Obežné aktíva 9,033,189 6,802,618
Odpisy -5,673,463 -5,677,323
Poznámky Baa1 Moody's
Prevádzkové výnosy 37,653,563
Prevádzkový CF 3,820,891 3,285,374
Rentabilita aktív (ROA) 0.6% -1.24%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 1.2% -2.24%
Ročný čistý zisk 491,197 -940,047
Stav finančných účtov 2,538,315 719,461
Súvahový Cash Flow 4,737,276
Tržby za tovar, aktivácia 37,795,523
Vlastné imanie 42,301,225 41,889,072
Vlastné imanie / Celkové aktíva 51.2% 55.27%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1,113,087
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 6,671,609
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov -30,981,954
Základné imanie 20,000,000 20,000,000
Záväzky / Celkové aktíva 48.8% 44.73%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 20,197,402
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 6,194,071
Úrokové náklady -845,079 -358,920
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 6151% 385.51%
Úrokové výnosy 13,740 93102
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -831,339 -265,818

« Späť na prehľad dlhopisov