České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dluhopis Letiště Praha, a.s. 4,90%/2020

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
4.90 96.58% 06/10/2020 27.83% 72.17% 990,741 28,824,147 39,939,498

Dokumenty k dlhopisu: Dluhopis Letiště Praha, a.s. 4,90%/2020   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 06/10/2010
Dátum splatnosti 06/10/2020
Dátum zač. obchodovania 06/10/2010
Emisný kurz 96.58%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN CZ0003501702
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 24,500,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 500,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 100,000.00
Počet CP v emisii (ks) 5,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 24,500,000
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejným predajom cez KB
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 4.90
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 4.90

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Letiště Praha, a.s.
IČO 28244532
Ulica K Letišti 6/1019
PSČ 16001
Mesto Praha 6
Rok vzniku subjektu 2008

2010
Celkové aktíva 39,939,498
Cudzie zdroje 11,115,351
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov 99
Dátum účtovnej závierky 12/31/2010
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.06
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery 1,096,580
Krátkodobé záväzky 626,912
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 356,575
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -1,298,954
Obežné aktíva 2,782,729
Odpisy -1,361,673
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) 2.48%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 3.44%
Ročný čistý zisk 990,741
Stav finančných účtov 1,842,367
Súvahový Cash Flow 2,352,414
Tržby za tovar, aktivácia 5,471,120
Vlastné imanie 28,824,147
Vlastné imanie / Celkové aktíva 72.17%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1,416,699
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 25,122,271
Záväzky / Celkové aktíva 27.83%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -204,148
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 3439.15%
Úrokové výnosy 5936
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -198,212

« Späť na prehľad dlhopisov