České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dluhopis CETELEM VAR/2014

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6M PRIBOR + 0,83% 100.00% 05/09/2014 84.5% 15.5% 1,139,807 2,254,109 14,570,783

Dokumenty k dlhopisu: Dluhopis CETELEM VAR/2014   Výročná správa CETELEM 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 05/09/2011
Dátum splatnosti 05/09/2014
Emisný kurz 100.00%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN CZ0003501736
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 11,700,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 1,000,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 2,000,000.00
Počet CP v emisii (ks) 500
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 23,400,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu variabilný
Úroková sadzba (%p.a.) 6M PRIBOR + 0,83%
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 2.34

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent CETELEM ČR, a.s.
IČO 25085689
Ulica Karla Engliše 5/3208
PSČ 15000
Mesto Praha 5
Rok vzniku subjektu 1996

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Cetelem 


2011
Celkové aktíva 14,570,783
Cudzie zdroje 12,316,674
Dlh/prevádzkový zisk 6
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011
Finančný CF -625,628
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 5.6
Investičný CF -51,296
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -1,043,857
Obežné aktíva
Odpisy -53,111
Poznámky
Prevádzkové výnosy 2,961,054
Prevádzkový CF 664,996
Rentabilita aktív (ROA) 7.8%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 50.6%
Ročný čistý zisk 1,139,807
Stav finančných účtov 1,127
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 2,254,109
Vlastné imanie / Celkové aktíva 15.5%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 1,921,801
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 180,000
Záväzky / Celkové aktíva 84.5%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 11,876,552
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 108,459
Úrokové náklady -350,070
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 15%
Úrokové výnosy 2,332,810
Čisté prijaté poplatky a provízie 581,149
Čisté úrokové výnosy 1,982,740

« Späť na prehľad dlhopisov