České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Eurobonds CME, 2017

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
9.00 100.00% 11/01/2017 96.43% 3.57% -929,069 849,710 23,794,620

Dokumenty k dlhopisu: Eurobonds CME, 2017   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 10/21/2010
Dátum splatnosti 11/01/2017
Emisný kurz 100.00%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN Reg S: XS0550480296;144A: XS0550482664
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 7,650,000
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 170,000,000
Min. investícia v EUR 50,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 15,300,000
Skratka DYFXXR
Stav CP A - Aktívny
Trh Luxembourg Stock Exchange: Euro MTF Market
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 9.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 9.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent CET 21 spol. s r.o.
IČO 45800456
Ulica Kříženeckého nám. 1078/5
PSČ 15200
Mesto Praha 5
Rok vzniku subjektu 1992

2009
Celkové aktíva 23,794,620
Cudzie zdroje 22,944,910
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2009
Finančný CF 63,555
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 8,835.76
Investičný CF -749,075
Krátkodobé bankové úvery 20
Krátkodobé záväzky 2,184,421
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 785,131
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -4,283,968
Obežné aktíva 2,493,703
Odpisy -1,516,636
Poznámky Ba3 /*+ Moody's; B- S&P
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF 780,738
Rentabilita aktív (ROA) -3.90%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) -109.34%
Ročný čistý zisk -929,069
Stav finančných účtov 560,015
Súvahový Cash Flow 587,567
Tržby za tovar, aktivácia 7,759,101
Vlastné imanie 849,710
Vlastné imanie / Celkové aktíva 3.57%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 396,840
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 481
Záväzky / Celkové aktíva 96.43%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -981,139
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 21200.06%
Úrokové výnosy 4,628
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -976,511

« Späť na prehľad dlhopisov