České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

JOJ Media House 2015

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
0.00 76.00% 12/21/2015 101.6% -1.6% -3,460,000 -2,922,000 177,730,000

Dokumenty k dlhopisu: JOJ Media House 2015   Výročná správa JOJ Media House 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 12/21/2011
Dátum splatnosti 12/21/2015
Dátum zač. obchodovania 12/23/2011
Emisný kurz 76.00%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN SK4120008244
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 25,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1,000.00
Počet CP v emisii (ks) 25,000
Skratka 2JOJ001E
Stav CP A - Aktívny
Trh V - Regulovaný voľný trh
Typ kupónu zero
Úroková sadzba (%p.a.) 0.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 0.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent JOJ Media House a.s.
IČO 45,920,206
Ulica Brečtanová 1
PSČ 83101
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 2010

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa JOJ Media House 


2011
Celkové aktíva 177,730,000
Cudzie zdroje 180,652,000
Dlh/prevádzkový zisk 20
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011
Finančný CF -555,000
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 1,000.00
Investičný CF -7,916,000
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky 55,661,000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 21,571,000
Mena účtovnej závierky EUR
Náklady na materiál, tovar, služby -10,822,000
Obežné aktíva 46,457,000
Odpisy -5,390,000
Poznámky
Prevádzkové výnosy 37,907,000
Prevádzkový CF -1,797,000
Rentabilita aktív (ROA) -1.9%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) záporné VI
Ročný čistý zisk -3,460,000
Stav finančných účtov 668,000
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie -2,922,000
Vlastné imanie / Celkové aktíva -1.6%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6,607,000
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov -31,300,000
Základné imanie 25,000
Záväzky / Celkové aktíva 101.6%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 102,469,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 30,841,000
Úrokové náklady -3,848,000
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 25653%
Úrokové výnosy 15,000
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -3,833,000

« Späť na prehľad dlhopisov