České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Eurobonds CEZ, 2021

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
5.00 99.057% 10/19/2021 61.2% 38.8% 40,753,000 232,078,000 598,107,000

Dokumenty k dlhopisu: Eurobonds CEZ, 2021   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 10/19/2009
Dátum splatnosti 10/19/2021
Emisný kurz 99.057%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN XS0458257796
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 30,000,000
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 600,000,000
Min. investícia v EUR 50,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 30,000,000
Skratka DTFXFB
Stav CP A - Aktívny
Trh Luxembourg Stock Exchange
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 5.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 5.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent ČEZ, a. s.
IČO 452 74 649
Ulica Duhová 2/1444
PSČ 140 53
Mesto Praha 4
Rok vzniku subjektu 1992

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa ČEZ 


2011 2010
Celkové aktíva 598,107,000 543,691,000
Cudzie zdroje 366,029,00 316,640,000
Dlh/prevádzkový zisk 2
Doba splatnosti záväzkov 287
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011 12/31/2010
Finančný CF -8,419,000 -15,592,000
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.01 0.23
Investičný CF -52,876,000 -65,584,000
Krátkodobé bankové úvery 9,618
Krátkodobé záväzky 125,392,000 100,677,000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 78,186,000 58,804,000
Mena účtovnej závierky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -148,219,000 -73,755,000
Obežné aktíva 130,528,000 9,567,000
Odpisy -25,770,000 -24,032,000
Poznámky A- Fitch; A2 Moody's; A- S&P
Prevádzkové výnosy 209,761,000 198,848,000
Prevádzkový CF 61,773,000 77,165,000
Rentabilita aktív (ROA) 6.8% 8.67%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 17.6% 20.77%
Ročný čistý zisk 40,753,000 47,158,000
Stav finančných účtov 22,062,000 22,163,000
Súvahový Cash Flow 71,190,000
Tržby za tovar, aktivácia 198,848,000
Vlastné imanie 232,078,000 227,051,000
Vlastné imanie / Celkové aktíva 38.8% 41.76%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 65057000
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 87,312,000
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov -122,772,000 -109,759,000
Základné imanie 53,799,000 53,798,976
Záväzky / Celkové aktíva 61.2% 58.24%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 183,949,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 5,500,000
Úrokové náklady -4,954,000 -3,484,000
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 270% 172.30%
Úrokové výnosy 1,835,000 2,022,000
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -3,119,000 -1,462,000

« Späť na prehľad dlhopisov