České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

ABS JETS

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6.50 100.00% 09/30/2016 72.34% 27.66% 12,700 123,123 445,106

Dokumenty k dlhopisu: ABS JETS   Výročná správa ABS JETS 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 09/30/2011
Dátum splatnosti 09/30/2016
Dátum zač. obchodovania 09/30/2011
Emisný kurz 100.00%
Ex-kupón 1 kalendárny mesiac pred dátumom výplaty kupónu
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN CZ0003501769
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 14,625,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 450,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 3,000,000.00
Počet CP v emisii (ks) 150
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 29,250,000
Skratka BDAABSJE
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 6.50
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 6.50

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent ABS Jets, a.s.
IČO 27,163,628
Ulica K Letišti - Hangár C
PSČ 16100
Mesto Praha 6 Ruzyně
Rok vzniku subjektu 2004

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa ABS JETS 


2011 2010
Celkové aktíva 659,618 445,106
Cudzie zdroje 519,469 321,983
Dlh/prevádzkový zisk 7
Doba splatnosti záväzkov 32
Dátum účtovnej závierky 12/21/2011 12/31/2010
Finančný CF 202,450 24,083
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 6.1 6.08
Investičný CF -227,459 -51,575
Krátkodobé bankové úvery 17,941
Krátkodobé záväzky 98,493 103,017
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 55,085 67,714
Mena účtovnej závierky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -723,986 -9,017
Obežné aktíva 165,728 159,659
Odpisy -14,190 -9,017
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF 22,271 29,164
Rentabilita aktív (ROA) 1.5% 2.85%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 7.4% 10.31%
Ročný čistý zisk 9,907 12,700
Stav finančných účtov 7,003 9,741
Súvahový Cash Flow 21,717
Tržby za tovar, aktivácia 1,004,100 986,683
Vlastné imanie 133,030 123,123
Vlastné imanie / Celkové aktíva 20.2% 27.66%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35,628
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 57,909
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 74,000 74,000
Záväzky / Celkové aktíva 78.8% 72.34%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 381,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 19,305
Úrokové náklady -22,417 -10,243
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 44834% 1304.84%
Úrokové výnosy 50 785
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -22,367 -9,458

« Späť na prehľad dlhopisov