České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis CIH 2008 EUR

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
8.00 100.00% 21. 8. 2013 7.41% 92.59% 56,960 1,602,702 1,730,897

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis CIH 2008 EUR   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 21. 8. 2008
Dátum splatnosti 21. 8. 2013
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: 21.8.2008 – 21.8.2009
Emisný kurz 100.00%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 3
ISIN SK4120006081
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 100,000
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 5,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 500.00
Počet CP v emisii (ks) 10,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 400,000
Stav CP A - Aktívny
Trh nie sú verejne obchodovateľné
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 8.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 8.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent CI HOLDINGakciová spoločnosť
IČO 36020095
Ulica Poľná 1
PSČ 811 08
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 2003

2007
Celkové aktíva 1,730,897
Cudzie zdroje 128,195
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2007
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 4.30
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky 121,058
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 92,047
Mena účtovnej závierky EUR
Náklady na materiál, tovar, služby
Obežné aktíva 1,683,098
Odpisy
Poznámky v minulosti: o.c.p.
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) 3.29%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 3.55%
Ročný čistý zisk 56,960
Stav finančných účtov 661,056
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 1,602,702
Vlastné imanie / Celkové aktíva 92.59%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 1,161,787
Záväzky / Celkové aktíva 7.41%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady
Úrokové náklady / Úrokové výnosy
Úrokové výnosy
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy

« Späť na prehľad dlhopisov