České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis Dr.Max 2

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis Dr.Max 2   

Všetky informácie o dlhopise:


Všetky informácie o emitentovi:

Emitent ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
IČO 28511298
Ulica Na Příkopě 15/583
PSČ 110 00
Mesto Praha 1
Rok vzniku subjektu 2009

2010
Celkové aktíva 3,171,665
Cudzie zdroje 2,894,409
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2010
Finančný CF 634,885
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 1.00
Investičný CF -619,029
Krátkodobé bankové úvery 4,983
Krátkodobé záväzky 26,189
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 39
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -1,358
Obežné aktíva 145
Odpisy 0
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF -42,319
Rentabilita aktív (ROA) 3.66%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 41.92%
Ročný čistý zisk 116,215
Stav finančných účtov 116
Súvahový Cash Flow 116,215
Tržby za tovar, aktivácia 0
Vlastné imanie 277,256
Vlastné imanie / Celkové aktíva 8.74%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1,461
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 200,000
Záväzky / Celkové aktíva 91.26%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -75,705
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 630875.00%
Úrokové výnosy 12
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -75,693

« Späť na prehľad dlhopisov