České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
0.00 64.72% 13. 1. 2020 0.88% 99.12% 2,072,722 10,010,018 170,878,181

Dokumenty k dlhopisu: Českomoravská stavební spořitelna, a.s.   Účtovná závierka ČMSS 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 13. 1. 2010
Dátum splatnosti 13. 1. 2020
Dátum zač. obchodovania 01/13/2010
Emisný kurz 64.72%
Ex-kupón 12/14/2019
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN CZ0003702250
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 1,000,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 10,000
Počet CP v emisii (ks) 100,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu zero
Úroková sadzba (%p.a.) 0.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 0.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
IČO 492 41 397
Ulica Vinohradská 3218/169
PSČ 10017
Mesto Praha 10
Rok vzniku subjektu 1993

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa ČMS 


2010
Celkové aktíva 170,878,181
Cudzie zdroje 160,868,163
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2010
Finančný CF -1,523,420
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.67
Investičný CF 6,158,310
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby
Obežné aktíva
Odpisy -114,267
Poznámky
Prevádzkové výnosy 19,268
Prevádzkový CF 3,019,430
Rentabilita aktív (ROA) 1.21%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 20.71%
Ročný čistý zisk 2,072,722
Stav finančných účtov 10,137,213
Súvahový Cash Flow 2,186,989
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 10,010,018
Vlastné imanie / Celkové aktíva 99.12%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov -1,194,481
Základné imanie 1,500,000
Záväzky / Celkové aktíva 0.88%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -3,566,652
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 49.95%
Úrokové výnosy 7,140,866
Čisté prijaté poplatky a provízie 544320
Čisté úrokové výnosy 3,574,214

« Späť na prehľad dlhopisov