České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dluhopis CAH 3,90/2017

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
3.90 98.80% 04/18/2017 26.30% 73.30% 26,536,972 36,007,442

Dokumenty k dlhopisu: Dluhopis CAH 3,90/2017   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 04/18/2012
Dátum splatnosti 04/18/2017
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 18.04.2012 do 18.04.2014.
Emisný kurz 98.80%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN CZ0003501884
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 39,000,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 1,000,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1.00
Min. investícia v EUR 100,000
Počet CP v emisii (ks) 1,000,000,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 39,000,000
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejným predajom cez Patria
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 3.90
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 3.90

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Český Aeroholding, a.s.
IČO 24,821,993
Ulica K Letišti 1040/10
PSČ 160 08
Mesto Praha 6
Rok vzniku subjektu 2011

2011
Celkové aktíva 36,007,442
Cudzie zdroje 9,470,470
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 04/01/2011
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.05
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky 861,550
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 40,874
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby
Obežné aktíva 1,170,212
Odpisy
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) 0.00%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 0.00%
Ročný čistý zisk
Stav finančných účtov 1,091,843
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 26,536,972
Vlastné imanie / Celkové aktíva 73.30%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 21,050,000
Záväzky / Celkové aktíva 26.30%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 436,580
Úrokové náklady
Úrokové náklady / Úrokové výnosy
Úrokové výnosy
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy

« Späť na prehľad dlhopisov