České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dluhopis Credium

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva

Všetky informácie o dlhopise:


Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Credium, a.s.
IČO 25139886
Ulica Bucharova 2657/12
PSČ 158 00
Mesto Praha 13
Rok vzniku subjektu 1997

2011
Celkové aktíva 10,522,674
Cudzie zdroje 9,361,080
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011
Finančný CF -786,360
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 1.27
Investičný CF -7,954
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby
Obežné aktíva
Odpisy
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF 798,269
Rentabilita aktív (ROA) 0.79%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 7.17%
Ročný čistý zisk 83,325
Stav finančných účtov 26,201
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 1,161,594
Vlastné imanie / Celkové aktíva 11.04%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 785,000
Záväzky / Celkové aktíva 88.96%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -301,578
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 44.90%
Úrokové výnosy 671,648
Čisté prijaté poplatky a provízie 326,544
Čisté úrokové výnosy 370,070

« Späť na prehľad dlhopisov