České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dluhopis CPI Hotels

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
5.25 100.00% 14. 11. 2013 58.4% 41.6% -41,205 459,160 1,102,724

Dokumenty k dlhopisu: Výročná správa CPI 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 14. 11. 2003
Dátum splatnosti 14. 11. 2013
Emisný kurz 100.00%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN CZ0003501371
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 18,375,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 350,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 10,000
Počet CP v emisii (ks) 35,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 18,375,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 5.25
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 5.25

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent CPI Hotels, a.s.
IČO 47 11 67 57
Ulica Bečvářova 2081/14
PSČ 100 00
Mesto Praha 10
Rok vzniku subjektu 1993

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa CPI 


2011 2010
Celkové aktíva 1,102,724 1,132,155
Cudzie zdroje 643,564 631,790
Dlh/prevádzkový zisk prevádzková strata
Doba splatnosti záväzkov 42
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011 12/31/2010
Finančný CF -26,501 7,789
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.7 0.72
Investičný CF 137,024 261,422
Krátkodobé bankové úvery 29,001
Krátkodobé záväzky 287,277 249,227
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 182,132 120,368
Mena účtovnej závierky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -969,719 -1,039,227
Obežné aktíva 489,358 533,585
Odpisy -10,687 -16,548
Poznámky bývalá Fortuna Hotels bývalá Fortuna Hotels
Prevádzkové výnosy 980,406
Prevádzkový CF -110,704 -272,358
Rentabilita aktív (ROA) -3.7% -6.32%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) -9.0% -14.30%
Ročný čistý zisk -41,205 -71,556
Stav finančných účtov 17,136 17,317
Súvahový Cash Flow -55,008
Tržby za tovar, aktivácia 986,385
Vlastné imanie 459,160 500,365
Vlastné imanie / Celkové aktíva 41.6% 44.20%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -69,390
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti -50,967
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 486,540 486,540
Záväzky / Celkové aktíva 58.4% 55.80%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 350,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 6,539
Úrokové náklady -21,693 -20,194
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 60% 64.92%
Úrokové výnosy 36,235 31,106
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy 14,542 10,912

« Späť na prehľad dlhopisov