České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

4,5% HYUNDAI MOTOR 10(2015)

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
4.50 99.70% 15. 4. 2015 65.07% 34.93% 2,042,632 11,477,266 32,856,408

Dokumenty k dlhopisu: Výročná správa Hyundai 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 15. 4. 2010
Dátum splatnosti 15. 4. 2015
Emisný kurz 99.70%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN USX3458MAA46
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 11,250,000
Mena denominácie USD
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 500,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 100,000
Počet CP v emisii (ks) 5,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 22,500,000
Skratka A1AWK1
Stav CP A - Aktívny
Trh Luxembourg Stock Exchange, Berlin, Frankfurt
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 4.50
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 4.50

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
IČO 277 73 035
Ulica Průmyslová zóna Nošovice
PSČ 739 51
Mesto Nižní Lhoty 700
Rok vzniku subjektu 2006

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Hyundai 


2011 2010
Celkové aktíva 42,366,711 32,856,408
Cudzie zdroje 27,827,551 21,379,142
Dlh/prevádzkový zisk 1
Doba splatnosti záväzkov 33
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011 12/31/2010
Finančný CF -193,524 2,257,463
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.04 0.76
Investičný CF -2,977,689 -1,445,625
Krátkodobé bankové úvery 6,225,705
Krátkodobé záväzky 8,735,692 4,432,867
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7,162,288 4,005,040
Mena účtovnej závierky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -56,898,218 -43,760,320
Obežné aktíva 21,839,019 13,534,560
Odpisy -2,386,945 -2,348,008
Poznámky Baa2 Moody's; BBB+ S&P
Prevádzkové výnosy 69,528,382
Prevádzkový CF 3,863,610 -1,027,058
Rentabilita aktív (ROA) 6.9% 6.22%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 20.3% 17.80%
Ročný čistý zisk 2,913,630 2,042,632
Stav finančných účtov 1,060,913 368,389
Súvahový Cash Flow 4,390,640
Tržby za tovar, aktivácia 49,678,383
Vlastné imanie 14,360,896 11,477,266
Vlastné imanie / Celkové aktíva 33.9% 34.93%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1,316,946
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 12,409,392
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 13,901,000 13,901,000
Záväzky / Celkové aktíva 65.7% 65.07%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 9,970,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 6,061,160
Úrokové náklady -461,867 -682,131
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 177% 398.26%
Úrokové výnosy 261,216 171,276
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -200,651 -510,855

« Späť na prehľad dlhopisov