České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

ZSR FRN 12/6/2014 SKK

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6M BRIBOR + 0,47% 100.00% 12. 6. 2014 51.4% 48.6% -31,784 1,547,855,000 3,183,922

Dokumenty k dlhopisu: Výročná správa Železnice SR 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 12. 6. 2002
Dátum splatnosti 12. 6. 2014
Emisný kurz 100.00%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN XS0149619172
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 1,117,443
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 150,700,392
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 165,970
Počet CP v emisii (ks) 908
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 2,234,887
Skratka DBVXFB
Stav CP A - Aktívny
Trh Luxembourg Stock Exchange; Deutsche Boerse AG (Frankfurt Stock Exchange)
Typ kupónu variabilný
Úroková sadzba (%p.a.) 6M BRIBOR + 0,47%
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 1.48

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Železnice Slovenskej republiky
IČO 31364501
Ulica Klemensova 8
PSČ 813 61
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 1993

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa ŽSR 


2011
Celkové aktíva 3,183,922
Cudzie zdroje 1,636,067
Dlh/prevádzkový zisk 2
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011
Finančný CF 4,808
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.20
Investičný CF -19,640
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky 340,120
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 137,843
Mena účtovnej závierky tis. EUR
Náklady na materiál, tovar, služby -369,852
Obežné aktíva 180,976
Odpisy -134,976
Poznámky
Prevádzkové výnosy 480,785
Prevádzkový CF 38,592
Rentabilita aktív (ROA) -1.0%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) -2.1%
Ročný čistý zisk -31,784
Stav finančných účtov 59,730
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 1,547,855,000
Vlastné imanie / Celkové aktíva 48.6%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 110,933
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 760,337,000
Záväzky / Celkové aktíva 51.4%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 56,529
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 152,114
Úrokové náklady -7,668
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 2275%
Úrokové výnosy 337
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -7,331

« Späť na prehľad dlhopisov