České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

VELVANA VAR/16

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6M PRIBOR + 2% 100.00% 3. 3. 2016 139.53% -39.53% -7,852 -54,278 137,294

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 3. 3. 2004
Dátum splatnosti 3. 3. 2016
Emisný kurz 100.00%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN CZ0003501413
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 2,632,500
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 150,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 10,000
Počet CP v emisii (ks) 15,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 5,265,000
Skratka BDAVELVA
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu variabilný
Úroková sadzba (%p.a.) 6M PRIBOR + 2%
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 3.51

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Velvarská chemická, a.s.
IČO 45147779
Ulica Velvary
PSČ 273 24
Mesto Velvary
Rok vzniku subjektu 1992

2010
Celkové aktíva 137,294
Cudzie zdroje 191,572
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 03/31/2010
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.73
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery 36,171
Krátkodobé záväzky 155,401
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 155,152
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -1,042
Obežné aktíva 83,259
Odpisy 0
Poznámky v likvidácii
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) -5.72%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 14.47%
Ročný čistý zisk -7,852
Stav finančných účtov 3
Súvahový Cash Flow -7,852
Tržby za tovar, aktivácia 355
Vlastné imanie -54,278
Vlastné imanie / Celkové aktíva -39.53%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -458
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 206,822
Záväzky / Celkové aktíva 139.53%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -7,783
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 2064.46%
Úrokové výnosy 377
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -7,406

« Späť na prehľad dlhopisov