České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

ZONER SOF.10,00/14

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
10.00 100.00% 30. 9. 2014 80.4% 16.6% 2,633 36,185 184,222

Dokumenty k dlhopisu: Výročná správa Zoner 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 1. 10. 2009
Dátum splatnosti 30. 9. 2014
Emisný kurz 100.00%
Ex-kupón 1 kalendárny mesiac pred dátumom výplaty kupónu
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN CZ0003501660
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 20,000,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 200,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 10,000
Počet CP v emisii (ks) 20,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 20,000,000
Skratka BDAZONSO
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 10.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 10.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent ZONER software, a.s.
IČO 49437381
Ulica Nové sady 583/18
PSČ 60200
Mesto Brno
Rok vzniku subjektu 1993

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Zoner 


2011
Celkové aktíva 184,222
Cudzie zdroje 148,037
Dlh/prevádzkový zisk 15
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 8/31/2011
Finančný CF -10,170
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 10
Investičný CF -40,701
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky 74,628
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 39,689
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -57,071
Obežné aktíva 81,525
Odpisy -5,028
Poznámky
Prevádzkové výnosy 113,654
Prevádzkový CF 66,389
Rentabilita aktív (ROA) 1.4%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 7.3%
Ročný čistý zisk 2,633
Stav finančných účtov 19,432
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 36,185
Vlastné imanie / Celkové aktíva 16.6%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 9,689
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 20,000
Záväzky / Celkové aktíva 80.4%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 139,690
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 5,000
Úrokové náklady
Úrokové náklady / Úrokové výnosy
Úrokové výnosy
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy

« Späť na prehľad dlhopisov