České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Spobyt

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
5.25 100.00% 30. 10. 2013 52.4% 47.7% 184,467 4,915,901 10,316,357

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 30. 10. 2003
Dátum splatnosti 30. 10. 2013
Emisný kurz 100.00%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN CZ0003501363
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 13,125,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 250,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 10,000
Počet CP v emisii (ks) 25,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 13,125,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 5.25
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 5.25

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent SPOBYT, a.s.
IČO 25029339
Ulica Masarykova 119/208
PSČ 40001
Mesto Ústí nad Labem
Rok vzniku subjektu 1997

2011
Celkové aktíva 10,316,357
Cudzie zdroje 5,400,456
Dlh/prevádzkový zisk 2
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011
Finančný CF -256,617
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 125
Investičný CF 161,965
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky 1,229,419
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 847,831
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -401,260
Obežné aktíva 1,704,281
Odpisy -128
Poznámky datum zániku: 1.1.2010; všetky vzťahy prešli na CPI BYTY, a.s. (BPT Prague, a.s.)
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF 82,711
Rentabilita aktív (ROA) 1.8%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 3.8%
Ročný čistý zisk 184,467
Stav finančných účtov 152,923
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia 446,182
Vlastné imanie 4,915,901
Vlastné imanie / Celkové aktíva 47.7%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 311,384
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 2,000
Záväzky / Celkové aktíva 52.4%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 250,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 379,992
Úrokové náklady -158,426
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 179%
Úrokové výnosy 88,450
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -69,976

« Späť na prehľad dlhopisov