České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis CASS01

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6.00 30. 6. 2020 52.67% 47.33% -237,139 2,008,210 4,243,364

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 30. 6. 2011
Dátum splatnosti 30. 6. 2020
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: 1.6.2011 – 31.12.2012
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN SK4110001811
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 180,000
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 3,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 5,000
Počet CP v emisii (ks) 600
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 180,000
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejne obchodovateľný, na meno
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 6.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 6.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent STAVOPROJEKTING, a. s.
IČO 00 188 867
Ulica Letná 27
PSČ 043 14
Mesto Košice
Rok vzniku subjektu 1992

2009
Celkové aktíva 4,243,364
Cudzie zdroje 2,235,154
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov 121
Dátum účtovnej závierky 12/31/2009
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 2.00
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery 528,327
Krátkodobé záväzky 80,263
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 24,934
Mena účtovnej závierky EUR
Náklady na materiál, tovar, služby -74,432
Obežné aktíva 3,194,673
Odpisy -86,248
Poznámky teraz Cassofin, a.s.
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) -5.59%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) -11.81%
Ročný čistý zisk -237,139
Stav finančných účtov 334,545
Súvahový Cash Flow -150,891
Tržby za tovar, aktivácia 65,628
Vlastné imanie 2,008,210
Vlastné imanie / Celkové aktíva 47.33%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -108,643
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 1,500,000
Záväzky / Celkové aktíva 52.67%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -152,989
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 303.15%
Úrokové výnosy 50,466
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -102,523

« Späť na prehľad dlhopisov