České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis ESIN Group 7,50%/2019

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
7.50% 100% 9/30/2019 85.6% 14.4% -823,993 4,906,114 33,999,083

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis ESIN Group 7,50%/2019 2019      

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 9/30/2012
Dátum splatnosti 9/30/2019
Emisný kurz 100%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN SK4120008798
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 55,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1,000
Počet CP v emisii (ks) 55,000
Stav CP A - Aktívny
Trh V - Regulovaný voľný trh
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 7.50%

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent ESIN group, a.s.
IČO 36 787 302
Ulica Tatranská 300/8
PSČ 017 01
Mesto Považská Bystrica
Rok vzniku subjektu 2007

Dokumenty k emitentovi: Účtovná závierka Esin group 


2011
Celkové aktíva 33,999,083
Cudzie zdroje 29,092,969
Dlh/prevádzkový zisk prevádzková strata
Doba splatnosti záväzkov 310
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011
Finančný CF 6,987,485
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 207
Investičný CF -5,312,138
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky 13,669,621
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3,568,530
Mena účtovnej závierky EUR
Náklady na materiál, tovar, služby -4,139,211
Obežné aktíva 7,399,573
Odpisy -174,322
Poznámky
Prevádzkové výnosy 4,515,570
Prevádzkový CF -451,825
Rentabilita aktív (ROA) -2.4%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) -16.8%
Ročný čistý zisk -823,993
Stav finančných účtov 1,434,095
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia 4,448,271
Vlastné imanie 4,906,114
Vlastné imanie / Celkové aktíva 14.4%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti -180,633
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov -4,696,029
Základné imanie 265,883
Záväzky / Celkové aktíva 85.6%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 14,211,639
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 10,096,441
Úrokové náklady -688,390
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 5017%
Úrokové výnosy 13,720
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -674,670

« Späť na prehľad dlhopisov