České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

CEETA 6,50%/2016

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6.50% 100% 6/20/2016 82% 18% -3,846 21,279 115,170

Dokumenty k dlhopisu: Prospekt Ceeta 2013   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 6/20/2013
Dátum splatnosti 6/20/2016
Emisný kurz 100%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN SK4120009200
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 30,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1,000
Počet CP v emisii (ks) 30,000
Stav CP A - Aktívny
Trh V - Regulovaný voľný trh
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 6.50%

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Ceeta, a.s.
IČO 45 971 528
Ulica Dvořákovo nábrežie 10
PSČ 811 02
Mesto Bratislava - Staré Mesto
Rok vzniku subjektu 2010

2012 2011
Celkové aktíva 272,157 115,170
Cudzie zdroje 166,275 93,891
Dlh/prevádzkový zisk 14.5 prevádzková strata
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2012 12/31/2011
Finančný CF 60,872 -459
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 330 1,434
Investičný CF -56,053 3,537
Krátkodobé bankové úvery 74,580 46907
Krátkodobé záväzky 82,257 81,461
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1850 631
Mena účtovnej závierky tis. EUR tis. EUR
Náklady na materiál, tovar, služby 3,244 174
Obežné aktíva 43590 30,517
Odpisy 398 26
Poznámky
Prevádzkové výnosy 13997 884
Prevádzkový CF 74 288
Rentabilita aktív (ROA) 0.23% X
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 0.60% X
Ročný čistý zisk 637 -3,846
Stav finančných účtov 7,695 3,354
Súvahový Cash Flow 4,893 3,366
Tržby za tovar, aktivácia 12,368 852
Vlastné imanie 105,882 21,279
Vlastné imanie / Celkové aktíva 39% 18%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 9,886 4,930
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 90,950 20,925
Záväzky / Celkové aktíva 61% 82%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 68360 6619
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 74580
Úrokové náklady 6,366 329
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 3767% 10,967%
Úrokové výnosy 169 3
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy

« Späť na prehľad dlhopisov