České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis Penta 02

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6.00 95-105% 09/16/2014 100.00% 0.00% -6,838 2,755 76,520,182

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis Penta 02   Účtovná závierka Penta 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP dlhopisy na doručiteľa
Dátum emisie 09/16/2011
Dátum splatnosti 09/16/2014
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 16.09.2011 do 16.03.2012
Emisný kurz 95-105%
Ex-kupón 10. pracovný deň pred termínom výplaty výnosu, resp. pred termínom predčasnej splatnosti
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN SK4120008095
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 12,000,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 200,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 50,000.00
Min. investícia v EUR 50,000
Počet CP v emisii (ks) 4,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 12,000,000
Skratka -
Stav CP A - Aktívny
Trh Ani trh kótovaných cenných papierov, ani žiadny iný trh burzy cenných papierov, výplata bezhotovostne v Privatbanke
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 6.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 6.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent B Four, a.s.
IČO 35,937,513
Ulica Einsteinova 25
PSČ 85101
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 2005

Dokumenty k emitentovi: výročná správa Penta 


2011 2007
Celkové aktíva 4,693,857 76,520,182
Cudzie zdroje 3,597,156 76,517,427
Dlh/prevádzkový zisk 7
Doba splatnosti záväzkov 21
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011 12/31/2007
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 57.8 301.26
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery 0
Krátkodobé záväzky 2,410,940 76,512
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 830
Mena účtovnej závierky tis. EUR EUR
Náklady na materiál, tovar, služby -14,141
Obežné aktíva 1,613,594 76,520,182
Odpisy -47,315 -597
Poznámky záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov je zabezpečený ručením spoločnosti Penta Investments Limited v r. 2009 a 2010 navýšené základné imanie na konečnú hodnotu 14 928 193,88 EUR
Prevádzkové výnosy 1,303,249
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) 3.0% -0.01%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 12.7% -248.19%
Ročný čistý zisk 138,986 -6,838
Stav finančných účtov 7,269
Súvahový Cash Flow -6,240
Tržby za tovar, aktivácia 0
Vlastné imanie 1,096,701 2,755
Vlastné imanie / Celkové aktíva 73.7% 0.00%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -14,572
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 144,071
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov -1,159,178
Základné imanie 173 33,194
Záväzky / Celkové aktíva 26.3% 100.00%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 515,316
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 460,626
Úrokové náklady -52,852 -159,065
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 48% 95.29%
Úrokové výnosy 110,723 166,932
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy 57,871 7,867

« Späť na prehľad dlhopisov