České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

JTFG III 6,00%/2016

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6,00% 100% + AÚV 21.6.2016 80.2% 19.8% 85,652,000 750,619,000 3,798,561,000

Dokumenty k dlhopisu: Prospekt emitenta 2013   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 21.6.2013
Dátum splatnosti 21.6.2016
Emisný kurz 100% + AÚV
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN SK4120009242
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 100,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1,000
Min. investícia v EUR 1,000
Počet CP v emisii (ks) 100,000
Trh V - Regulovaný voľný
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 6,00%

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent J&T Global Finance III, s.r.o.
IČO 47101181
Ulica Dvořákovo nábrežie 8
PSČ 881102
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 2013

Dokumenty k emitentovi:  


2011 2010
Celkové aktíva 5,029,897,000 3,798,561,000
Cudzie zdroje 4,367,079,000 3,047,942,000
Dlh/prevádzkový zisk 22 13
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011 12/31/2010
Finančný CF 145,309,000 -61,525,000
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 3.2 3.2
Investičný CF -809,959,000 96,140,000
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Mena účtovnej závierky EUR EUR
Náklady na materiál, tovar, služby
Obežné aktíva
Odpisy 5,062,000 6,807,000
Poznámky Závierka ručiteľa, ktorým je J&T Finance Group, a.s. Závierka ručiteľa, ktorým je J&T Finance Group, a.s.
Prevádzkové výnosy 14,049,000 136,653,000
Prevádzkový CF 613,892,000 -101,534,000
Rentabilita aktív (ROA) 0.80% 2.25%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 6.05% 11.41%
Ročný čistý zisk 40,087,000 85,652,000
Stav finančných účtov
Súvahový Cash Flow -50,758,000 -67,919,000
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 662,818,000 750,619,000
Vlastné imanie / Celkové aktíva 13.2% 19.8%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 43,427,000 83,819,000
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 31,540,000 31,540,000
Záväzky / Celkové aktíva 86.8% 80.2%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady 107,103,000 137,670,000
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 58% 60%
Úrokové výnosy 236,817,000 177,906,000
Čisté prijaté poplatky a provízie 19,716,000 12,482,000
Čisté úrokové výnosy 99,147,000 70,803,000

« Späť na prehľad dlhopisov