České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

TMR II 6,00% / 2021

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6,00% 100% 5/2/2021 345,504,000

Dokumenty k dlhopisu: TMR II 2014   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 2/5/2014
Dátum splatnosti 5/2/2021
Dátum zač. obchodovania 19/2/2014
Emisný kurz 100%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN SK4120009614
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 110,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1,000
Min. investícia v EUR 1,000
Počet CP v emisii (ks) 110,000
Stav CP A - Aktívny
Trh V - Regulovaný voľný
Úroková sadzba (%p.a.) 6,00%

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Tatry mountain resorts, a.s
IČO 31560636
Ulica Demänovská Dolina 72
PSČ 03101
Mesto Liptovský Mikuláš 1
Rok vzniku subjektu 1992

2013
Celkové aktíva 345,504,000
Cudzie zdroje 244,027,000
Dlh/prevádzkový zisk 13
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky
Finančný CF 18,651,000
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie
Investičný CF -31,190,000
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Mena účtovnej závierky EUR
Náklady na materiál, tovar, služby
Obežné aktíva
Odpisy
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF 13,706,000
Rentabilita aktív (ROA) 1,91%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 6,51%
Ročný čistý zisk
Stav finančných účtov
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie
Vlastné imanie / Celkové aktíva
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie
Záväzky / Celkové aktíva
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady 681,000
Úrokové náklady / Úrokové výnosy
Úrokové výnosy 1,599,000
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy

« Späť na prehľad dlhopisov