Štruktúra zahraničného obchodu SR

Údaje o zahraničnom obchode prezentujú objem celkového vývozu tovarov zo SR opúšťajúcich toto územie s cieľom trvalého ponechania v zahraničí alebo spracovania v zahraničí s následným dovozom späť a objem celkového dovozu tovarov do SR určených na domácu spotrebu alebo spracovanie s následným spätným vývozom.

Zdroj dat: ŠÚ SR « Späť na prehľad grafov | Pridané dňa: 16.12.2012

Odkaz na graf:Vložte graf na svoju stránku/blog:


Súvisiace články

Automobilky - čo sa zmenilo za poslednú dekádu

monday
26.11.2012
Trhy a makro | balaz.martin

Týždenný makro komentár: koľko krát treba zachrániť Grécko?

monday
03.12.2012
Trhy a makro | balaz.martin


Dovoz Vývoz
1997 13 077,50 10 755,40
1998 15 293,60 12 540,90
1999 15 564,40 14 062,60
2000 19 593,50 18 207,80
2001 23 702,80 20 292,30
2002 24 828,20 21 643,00
2003 27 440,50 26 662,60
2004 31 484,90 29 811,30
2005 35 320,00 32 864,00
2006 43 667,00 40 916,00
2007 48 075,90 47 351,00
2008 50 280,10 49 552,30
2009 38 775,10 39 721,20
2010 47 493,60 48 272,10
2011 55 767,60 56 783,20
2012 58 588,40 62 144,00
2013 59 939,90 64 172,30
jan. - nov. 2014 55 276,10 59 969,10