Ročný nárast celkového objemu hypoték vs. nové úvery

V grafe nižšie je možné vidieť objemy nových úverov na nehnuteľnosti za jednotlivé roky. Okrem toho je v grafe uvedený nárast celkového objemu úverov (nárast stavu), ktorý reprezentuje tú časť nových úverov, ktoré sa naozaj použili na obstaranie nehnuteľnosti. Pretože údaj o nových úveroch zahŕňa aj refinancovanie starých úverov a nezahŕňa zanikanie už splatených úverov, je potrebé sa sústrediť práve na zmenu stavu úverov a nie len na novo poskytnuté úvery. V grafe je možné spozorovať situáciu, že aj keď objem nových úverov z roka na rok rastie, tak nárast na celkovom stave úverov je nižší (viď. roky 2009,2010,2011), čo znamená, že veľká časť novo poskytnutých úverov v týchto rokoch sa použila na refinancovanie starých úverov a nie na nákup nehnuteľností.

Zdroj dat: NBS « Späť na prehľad grafov | Pridané dňa: 28.06.2013

Odkaz na graf:Vložte graf na svoju stránku/blog:


Súvisiace články

Nehnuteľnosti na Slovensku nebudú rásť

sunday
09.12.2012
Reality | admin

Nehnuteľnosť ako ochrana pred infláciou?

friday
10.05.2013
3
Reality | admin


nárast objemu úverov nové úvery na nehnuteľnosti"
2004 491 717,00 0,00
2005 754 313,00 1 064 455,00
2006 1 223 316,00 1 465 834,00
2007 1 915 371,00 1 889 321,00
2008 1 862 122,00 3 189 193,00
2009 2 289 889,00 3 791 579,00
2010 1 785 934,00 2 864 116,00
2011 1 337 871,00 4 211 329,00
2012 1 256 709,00 4 695 094,00
2013 1 324 168,00 4 429 398,00
2014 1 526 485,00 5 482 327,00