Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Best Hotel Properties, a.s.

ISIN: SK1120005105 | IČO: 3574070 | Menovitá hodnota: 10,00 EUR

Spoločnosť Best Hotel Properties, a.s. je jedna z najväčších verejne obchodovateľných spoločností investujúcich do hotelového priemyslu v regióne strednej a východnej Európy. Spoločnosť vlastí a prevádzkuje hotely Baltschug (75%), Kadashevskaya (len prevádzkuje), Crowne Plaza, River Park a Grand Hotel Kempinski High Tatras. Akcie spoločnosti sú kótované na BCPB od septembra 2009. Medzi popredných akcionárov BHP patria spoločnosti patriace pod finančnú skupinu J&T.


  • Zisk po zdanení - Best Hotel Properties, a.s.
  • Dividenda - Best Hotel Properties, a.s.
  • Aktíva - Best Hotel Properties, a.s.
  • Vlastný kapitál - Best Hotel Properties, a.s.
  • Tržby - Best Hotel Properties, a.s.
2012 2011 2010 2009
Aktíva (mil. EUR) 487,118 462,693 467,448 500,222
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 5,015 -0,861 0,388 1,859
Celkový cash flow (mil. EUR) -7,868 3,578 3,236 9,706
D/E 0,217 0,206 0,202 0,322
Dividenda (EUR/akcia) 0 0,24 0 0
Poznámky k účtovnej závierke konsolid. konsolid. konsolid. konsolid.
ROA -9,18% 1,61% 0,90% 0,05%
ROE -11,18% 1,94% 1,09% 0,06%
Tržby (mil. EUR) 45,717 43,658 27,424 2,112
Vlastný kapitál (mil. EUR) 400,212 383,798 388,993 378,448
Zisk na akciu (EUR/ks) -1,274 0,213 0,119 0,017
Zisk po zdanení (mil. EUR) -44,736 7,454 4,227 0,229
Základné imanie (mil. EUR) 350,25 350,25 350,25 350,250
Záväzky (mil. EUR) 86,906 78,895 78,455 121,774
Účtovná hodnota 11,43 10,96 11,11 10,81

Dokumenty k akcii:
Výročná správa BHP 2011
Výročná správa BHP 2010
Výročná správa BHP 2009
Výročná správa BHP 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií