Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Holcim Slovensko, a.s.

ISIN: CS0008467056 | IČO: 00214973 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Holcim Slovensko je najväčším výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov (cementu, kameniva a transportbetónu) a súvisiacich služieb na Slovensku. Holcim Slovensko patrí do skupiny Holcim, ktorá je jedným z popredných svetových dodávateľov cementu, kameniva, čerstvého betónu a asfaltu. Skupina vlastní väčšinové a menšinové podiely vo viac ako 70 krajinách.


  • Zisk po zdanení - Holcim Slovensko, a.s.
  • Aktíva - Holcim Slovensko, a.s.
  • Vlastný kapitál - Holcim Slovensko, a.s.
  • Tržby - Holcim Slovensko, a.s.
2011 2010 2009
Aktíva (mil. EUR) 203,269 204,893 226,934
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR)
Celkový cash flow (mil. EUR)
D/E 1,690 1,667 1,841
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke
ROA 4,33% 4,27% 11,40%
ROE 11,66% 11,40% 4,61%
Tržby (mil. EUR) 110,239 110,235 109,809
Vlastný kapitál (mil. EUR) 75,536 76,817 79,687
Zisk na akciu (EUR/ks)
Zisk po zdanení (mil. EUR) 8,809 8,758 3,675
Základné imanie (mil. EUR) 42,32 42,32 42,32
Záväzky (mil. EUR) 127,659 128,025 146,718
Účtovná hodnota 59,24 60,24 62,50
« Späť na prehľad slovenských akcií