Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Púchovský mäsový priemysel, a.s.

ISIN: CS0009013156 | IČO: 31561853 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Púchovský mäsový priemysel, a.s. patrí medzi popredných predstaviteľov mäsospracujúceho priemyslu na Slovensku. Hlavným výrobným programom spoločnosti je výroba mäsa a mäsových výrobkov. Sortiment výrobkov tvorí okolo 200 položiek a spoločnosť produkuje zhruba 300 ton mäsa a podobné množstvo mäsových výrobkov mesačne. Základné imanie je rozdelené na 77 584 ks zaknihovaných akcií na doručiteľa.


  • Zisk po zdanení - Púchovský mäsový priemysel, a.s.
  • Aktíva - Púchovský mäsový priemysel, a.s.
  • Vlastný kapitál - Púchovský mäsový priemysel, a.s.
  • Tržby - Púchovský mäsový priemysel, a.s.

Vlastný kapitál - Púchovský mäsový priemysel, a.s.


Zisk po zdanení Púchovský mäsový priemysel, a.s. »
Dividenda Púchovský mäsový priemysel, a.s. »
Aktíva Púchovský mäsový priemysel, a.s. »
Vlastný kapitál Púchovský mäsový priemysel, a.s. »
Tržby Púchovský mäsový priemysel, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti Púchovský mäsový priemysel, a.s.