Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Zentiva, a.s.

ISIN: SK1120004439 | IČO: 31411771 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Spoločnosť Zentiva, a.s. sa zameriava na vývoj a výrobu moderných značkových generických farmaceutických výrobkov a aktívnych chemických substancií. Predaj uvedených výrobkov je v prevažnej miere realizovaný cez obchodnú spoločnosť Zentiva International a.s. na domácom trhu i v zahraničí. Obe spoločnosti sú súčasťou skupiny ZENTIVA N.V.. Majoritným akcionárom spoločnosti ZENTIVA N.V. je spoločnosť Sanofi Aventis.


  • Zisk po zdanení - Zentiva, a.s.
  • Dividenda - Zentiva, a.s.
  • Aktíva - Zentiva, a.s.
  • Vlastný kapitál - Zentiva, a.s.
  • Tržby - Zentiva, a.s.
2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 262,295 303,961 250,465 214,418
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 66,792 106,64 59,776 35,456
Celkový cash flow (mil. EUR) 0,057 -7,141 5,242 -1,987
D/E 0,273 0,200 0,232 0,175
Dividenda (EUR/akcia) 4,67 33,95 3,15 13,3
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ.
ROA 2,88% 18,04% 10,21% 11,57%
ROE 3,66% 21,64% 12,58% 13,59%
Tržby (mil. EUR) 223,156 214,767 174,862 183,011
Vlastný kapitál (mil. EUR) 206,106 253,385 203,221 182,522
Zisk na akciu (EUR/ks) 4,66 33,85 15,78 15,31
Zisk po zdanení (mil. EUR) 7,55 54,836 25,56 24,801
Základné imanie (mil. EUR) 53,774 53,774 53,774 53,774
Záväzky (mil. EUR) 56,189 50,576 47,244 31,896
Účtovná hodnota 127,21 156,39 125,43 112,65

Dokumenty k akcii:
výročná správa Zentiva 2009
výročná správa Zentiva 2010
výročná správa Zentiva 2011


« Späť na prehľad slovenských akcií