Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Zentiva, a.s.

ISIN: SK1120004439 | IČO: 31411771 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Spoločnosť Zentiva, a.s. sa zameriava na vývoj a výrobu moderných značkových generických farmaceutických výrobkov a aktívnych chemických substancií. Predaj uvedených výrobkov je v prevažnej miere realizovaný cez obchodnú spoločnosť Zentiva International a.s. na domácom trhu i v zahraničí. Obe spoločnosti sú súčasťou skupiny ZENTIVA N.V.. Majoritným akcionárom spoločnosti ZENTIVA N.V. je spoločnosť Sanofi Aventis.


  • Zisk po zdanení - Zentiva, a.s.
  • Dividenda - Zentiva, a.s.
  • Aktíva - Zentiva, a.s.
  • Vlastný kapitál - Zentiva, a.s.
  • Tržby - Zentiva, a.s.

Dividenda - Zentiva, a.s.


Zisk po zdanení Zentiva, a.s. »
Dividenda Zentiva, a.s. »
Aktíva Zentiva, a.s. »
Vlastný kapitál Zentiva, a.s. »
Tržby Zentiva, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti Zentiva, a.s.