Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

1. garantovaná, a.s.

ISIN: SK1120005832 | IČO: 31400434 | Menovitá hodnota: 10 EUR

1.garantovaná, a.s. je investičná spoločnosť holdingového typu. Združuje slovenský a zahraničný kapitál. Investičné portfólio spoločnosti bolo v minulosti diverzifikované do rôznych oblastí hospodárstva, predovšetkým chemický a ťažobno-spracovateľský priemysel (Novácke chemické závody, a.s. a Slovivary, a.s., Prešov), cestovný ruch (JASNÁ Nízke Tatry, a.s.), zábavný priemysel (Štúdio KOLIBA, a.s.). V súčasnosti má 1. garantovaná a.s. troch akcionárov s väčšinovými podielmi (AHIMSA DEVELOPMENT LTD s podielom cca 23%, Aphotica Investments Properties s podielom cca 17% a J&T Perspektiva s podielom cca 9%) a vyše 30 000 vlastných akcionárov.


  • Zisk po zdanení - 1. garantovaná, a.s.
  • Aktíva - 1. garantovaná, a.s.
  • Vlastný kapitál - 1. garantovaná, a.s.
  • Tržby - 1. garantovaná, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 47,31 39,566 35,924 35,843 93,524
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) -0,408 2,593 -2,118 -0,31 4,99
Celkový cash flow (mil. EUR) 0,483 0,514 -0,059 -0,106 -5,28
D/E 1,087 0,835 0,831 0,865 9,833
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke Prvý polrok konsolid. konsolid. konsolid. konsolid.
ROA 2,33% 5,15% 1,16% 5,25% -55,91%
ROE 4,87% 9,45% 2,11% 9,79% -605,69%
Tržby (mil. EUR) 2,881 1,327 0,015 0,002 22,124
Vlastný kapitál (mil. EUR) 22,671 21,567 19,625 19,222 8,633
Zisk na akciu (EUR/ks) 0,04 0,07 0,02 0,07 -1,9
Zisk po zdanení (mil. EUR) 1,104 2,039 0,415 1,881 -52,289
Základné imanie (mil. EUR) 27,55 27,55 27,55 90,413 90,413
Záväzky (mil. EUR) 24,639 17,999 16,299 16,621 84,891
Účtovná hodnota 8,23 7,83 7,12 2,13 0,95

Dokumenty k akcii:
Výročná správa 1. garantovaná 2011
Účtovná závierka 1. garantovaná 2009
Účtovná závierka 1. garantovaná 2010
Účtovná závierka 1. garantovaná 2011
Účtovná závierka 1. garantovaná 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií