Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

1. garantovaná, a.s.

ISIN: SK1120005832 | IČO: 31400434 | Menovitá hodnota: 10 EUR

1.garantovaná, a.s. je investičná spoločnosť holdingového typu. Združuje slovenský a zahraničný kapitál. Investičné portfólio spoločnosti bolo v minulosti diverzifikované do rôznych oblastí hospodárstva, predovšetkým chemický a ťažobno-spracovateľský priemysel (Novácke chemické závody, a.s. a Slovivary, a.s., Prešov), cestovný ruch (JASNÁ Nízke Tatry, a.s.), zábavný priemysel (Štúdio KOLIBA, a.s.). V súčasnosti má 1. garantovaná a.s. troch akcionárov s väčšinovými podielmi (AHIMSA DEVELOPMENT LTD s podielom cca 23%, Aphotica Investments Properties s podielom cca 17% a J&T Perspektiva s podielom cca 9%) a vyše 30 000 vlastných akcionárov.


  • Zisk po zdanení - 1. garantovaná, a.s.
  • Aktíva - 1. garantovaná, a.s.
  • Vlastný kapitál - 1. garantovaná, a.s.
  • Tržby - 1. garantovaná, a.s.

Tržby - 1. garantovaná, a.s.


Zisk po zdanení 1. garantovaná, a.s. »
Dividenda 1. garantovaná, a.s. »
Aktíva 1. garantovaná, a.s. »
Vlastný kapitál 1. garantovaná, a.s. »
Tržby 1. garantovaná, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti 1. garantovaná, a.s.