Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Cestné stavby, a.s.

ISIN: CS0009018650 | IČO: 31562957 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Cestné stavby, a.s. Banská Bystrica ponúka vykonávanie dopravných stavieb, priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb a výrobu betónovej zmesi, betónových výrobkov a živičných zmesí pre dopravné staviteľstvo. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 23 550ks akcií na doručiteľa, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu.


  • Zisk po zdanení - Cestné stavby, a.s.
  • Aktíva - Cestné stavby, a.s.
  • Vlastný kapitál - Cestné stavby, a.s.
  • Tržby - Cestné stavby, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 1,257 1,598 1,653 1,683
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 0,027 -0,273 0,054 -0,063 -0,033
Celkový cash flow (mil. EUR) 0,015 -0,106 0,103 -0,023 -0,103
D/E 0,420 0,360 0,495 0,500 0,527
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA -11,32% -11,06% -0,06% 0,04% 0,18%
ROE -16,10 -15,06% -0,09% 0,05% 0,27%
Tržby (mil. EUR) 0,136 0,169 0,815 1,024 1,659
Vlastný kapitál (mil. EUR) 0,795 0,923 1,069 1,101 1,102
Zisk na akciu (EUR/ks) -5,43 -5,908 -0,063 0,024 0,121
Zisk po zdanení (mil. EUR) -0,128 -0,139 -0,001 0,0006 0,003
Základné imanie (mil. EUR) 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782
Záväzky (mil. EUR) 0,334 0,332 0,529 0,551 0,581
Účtovná hodnota 33,75 39,19 45,38 46,74 46,79

Dokumenty k akcii:
Výročná správa Cestné stavby 2009
Výročná správa Cestné stavby 2010
Výročná správa Cestné stavby 2011
Výročná správa Cestné stavby 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií