Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Cestné stavby, a.s.

ISIN: CS0009018650 | IČO: 31562957 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Cestné stavby, a.s. Banská Bystrica ponúka vykonávanie dopravných stavieb, priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb a výrobu betónovej zmesi, betónových výrobkov a živičných zmesí pre dopravné staviteľstvo. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 23 550ks akcií na doručiteľa, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu.


  • Zisk po zdanení - Cestné stavby, a.s.
  • Aktíva - Cestné stavby, a.s.
  • Vlastný kapitál - Cestné stavby, a.s.
  • Tržby - Cestné stavby, a.s.

Zisk po zdanení - Cestné stavby, a.s.


Zisk po zdanení Cestné stavby, a.s. »
Dividenda Cestné stavby, a.s. »
Aktíva Cestné stavby, a.s. »
Vlastný kapitál Cestné stavby, a.s. »
Tržby Cestné stavby, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti Cestné stavby, a.s.