Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Dolkam Šuja, a.s.

ISIN: CS0009013354 | IČO: 31561870 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Spoločnosť Dolkam Šuja, a.s., ktorá vznikla v roku 1992 sa zaoberá výrobou a predajom dolomitického kameniva. Akcie spoločnosti sú obchodované na regulovanom volnom trhu na BCPB v počte 28 253ks. Majoritnými akcionármi sú spoločnosti JOMA spol. s.r.o. s podielom na ZI vo výške 57,84% a spoločnosť Vápenka Čertovy schody, a.s. s podielom 27,36%. Zvyšok akcií vlastnia drobní akcionári.


  • Zisk po zdanení - Dolkam Šuja, a.s.
  • Aktíva - Dolkam Šuja, a.s.
  • Vlastný kapitál - Dolkam Šuja, a.s.
  • Tržby - Dolkam Šuja, a.s.

Aktíva - Dolkam Šuja, a.s.


Zisk po zdanení Dolkam Šuja, a.s. »
Dividenda Dolkam Šuja, a.s. »
Aktíva Dolkam Šuja, a.s. »
Vlastný kapitál Dolkam Šuja, a.s. »
Tržby Dolkam Šuja, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti Dolkam Šuja, a.s.