Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Ekostav, a.s.

ISIN: CS0005046754 | IČO: 00681245 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Spoločnosť EKOSTAV, a.s. Michalovce pôsobí na trhu stavebnej výroby už druhé desaťročie. Firma má dlhoročnú historiu budovania ekologických, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb. Základné imanie spoločnosti sa skladá z 61 553ks akcií na doručiteľa obchodovaných na regulovanom trhu.


  • Zisk po zdanení - Ekostav, a.s.
  • Aktíva - Ekostav, a.s.
  • Vlastný kapitál - Ekostav, a.s.
  • Tržby - Ekostav, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 7,646 11,159 8,887 7,197 7,925
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 0,037 0,631 -0,189 0,714 0,284
Celkový cash flow (mil. EUR) 0 0,01 -0,131 -0,49 -0,095
D/E 2,635 4,347 2,614 2,038 2,653
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA 0,98% 0,54% 1,63% 2,95% 1,41%
ROE 3,57% 2,88% 5,90% 8,95% 5,16%
Tržby (mil. EUR) 9,902 17,4 9,794 8,708 10,743
Vlastný kapitál (mil. EUR) 2,103 2,086 2,459 2,369 2,169
Zisk na akciu (EUR/ks) 1,22 0,971 2,357 3,448 1,817
Zisk po zdanení (mil. EUR) 0,075 0,06 0,145 0,212 0,112
Základné imanie (mil. EUR) 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018
Záväzky (mil. EUR) 5,541 9,067 6,428 4,828 5,754
Účtovná hodnota 34,59 34,31 40,44 38,96 35,67

Dokumenty k akcii:
Ročná správa Ekostav 2009
Ročná správa Ekostav 2010
Účtovná závierka Ekostav 2011
Výročná správa Ekostav 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií