Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Ekostav, a.s.

ISIN: CS0005046754 | IČO: 00681245 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Spoločnosť EKOSTAV, a.s. Michalovce pôsobí na trhu stavebnej výroby už druhé desaťročie. Firma má dlhoročnú historiu budovania ekologických, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb. Základné imanie spoločnosti sa skladá z 61 553ks akcií na doručiteľa obchodovaných na regulovanom trhu.


  • Zisk po zdanení - Ekostav, a.s.
  • Aktíva - Ekostav, a.s.
  • Vlastný kapitál - Ekostav, a.s.
  • Tržby - Ekostav, a.s.

Vlastný kapitál - Ekostav, a.s.


Zisk po zdanení Ekostav, a.s. »
Dividenda Ekostav, a.s. »
Aktíva Ekostav, a.s. »
Vlastný kapitál Ekostav, a.s. »
Tržby Ekostav, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti Ekostav, a.s.